Zasady efektywnej psychoterapii on-line

Zasady efektywnej psychoterapii on-line

Przed rozpoczęciem spotkania on-line daj sobie 10 – 15 min na przygotowanie. Zakończ poprzednie aktywności, wyłącz urządzenia, które mogą Cię rozpraszać, skup się na sobie, swoich myślach i swoich odczuciach w ciele. Również po zakończeniu spotkania daj sobie chwilę na podsumowanie, posiedzenie w ciszy. Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Wybierz takie miejsce do spotkania z terapeutą, które pozwoli Ci na …

Konsultacje i psychoterapia online

Konsultacje psychologiczne online

W związku z aktualną sytuacją kryzysową podjęliśmy decyzje zgodne z wytycznymi Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aby ograniczyć ryzyko związane z szerzeniem infekcji. Nie zamierzamy jednak przerywać działalności Ośrodka BUSOLA w tym trudnym okresie.W związku z tym do czasu zażegnania niebezpieczeństwa epidemicznego większość sesji psychoterapii, konsultacji psychologicznych oraz sesji w ramach interwencji kryzysowej będzie odbywało się on-line. Spotkania będą mogły …

Terapia rodzin i par

terapia rodzin i par

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin oraz par. Wskazaniem do wybrania tej formy pomocy mogą być kłopoty w związku dwojga ludzi ale także zaburzenia prezentowane przez dziecko (np. objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne) a także trwające dłuższy okres czasu kłopoty wychowawcze. Udzielamy pomocy także w sytuacjach kryzysowych (śmierć w rodzinie, rozwód, niepłodność).

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia jest metodą pracy z trudnościami natury psychicznej. Celem jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu klienta, jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także schematów w myśleniu i postępowaniu. Wiedza ta pomaga w rozpoznaniu przyczyn problemów i służy znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Praca odbywa się także w oparciu o zasoby klienta, rozwijanie jego pozytywnych stron, …

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, przy braku przeciwwskazań możliwe jest podjęcie psychoterapii. Zapraszamy także na konsultacje w sytuacji kłopotów wychowawczych i trudności w pełnieniu roli rodzicielskiej – konsultacje prowadzi mgr Magdalena Pniewska.