Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA prowadzi swą działalność w Gdańsku od stycznia 2018 roku.
Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w podejściu ericksonowskim, systemowym i humanistycznym.
Świadczymy pomoc psychologiczną, prowadzimy psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielamy konsultacji wychowawczych.

 

JOANNA GRUŻEWSKA​

psycholog, psychoterapeutka ericksonowska.
Koordynatorka zespołu.

JAKUB KRASKA

psychoterapeuta ericksonowski

MAGDALENA PNIEWSKA

psycholog, psychoterapeutka ericksonowska

KAJA HNATIUK

psycholog, psychoterapeutka systemowa

Izabela Cichon

psycholog, psychoterapeutka humanistyczna

Sylwia Kośnik

psycholog, coach, psychoterapeutka ericksonowska

Justyna Jakubowska

psycholog, coach, psychoterapeutka ISTDP

Dominik Walenkiewicz

psycholog, psychoterapeuta ericksonowski

…………………………………..

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

Joanna Grużewska – konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna – tel. 519 67 65 63

Kaja Hnatiuk – konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży – tel. 698 67 82 20

Magdalena Pniewska – konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 605 16 64 73

Jakub Kraska – konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 694 48 05 93

Izabela Cichon – psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, terapia DDA – tel. 509 838 171

Sylwia Kośnik – psycholog, coach, psychoterapeuta. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i terapia par – tel. 504 222 412 

Justyna Jakubowska – psycholog, dyplomowana psychoterapeutka ISTDP, coach. Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, pomoc psychologiczna i psychoterapia – tel. 736 859 073

Natalia Paderewska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, profilaktyka uzależnień, psychoterapia uzależnień osób dorosłych i młodzieży, psychoterapia bliskich osób uzależnionych, psychoterapia DDA – tel. 796 901 752

Dominik Walenkiewicz – psycholog i psychoterapeuta. Psychoterapia par i rodzin –  tel. 664 995 885  (pacjenci indywidualni – gabinet na ul. Piastowskiej 54/5)

Magdalena Trembacz – psycholog, psychoterapeuta. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna (URLOP)

W trosce o komfort wszystkich Klientów uprzejmie prosimy o przybycie do ośrodka punktualnie o czasie umówionej wizyty. 

LOKALIZACJA OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „BUSOLA” Ul. Do Studzienki 13/2  (I p.) Gdańsk – Wrzeszcz (wejście od ulicy)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że dane Klientów będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia) przez Magdalena Pniewska „Mali Odkrywcy” ul. Piotrkowska 39B w Gdańsku, Psychoterapia Jakub Kraska, Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja Joanna Grużewska oraz Kaja Hnatiuk Pracownia Psychologiczna.
W celu prawidłowej realizacji usług dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umowy powierzenia)
księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku i superwizorowi psychoterapii – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego (dane zakodowane). Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane kontaktowe przedsiębiorców ogólnie dostępne w internecie nie są przez nas przechowywane.
Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów RODO.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.