OFERTA

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE  – 200 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – 200 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (jeden terapeuta) – 250 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (dwóch terapeutów – mężczyzna i kobieta) – 350 zł

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA/ KONSULTACJE PEDAGOGICZNE (Natalia Paderewska)  –  200 zł

KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ONLINE – 200 zł

SZKOLENIA I WARSZTATY – ustalane indywidualnie

Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 min.

Sesja terapii pary/rodzinna trwa 50 – 60 min.

Spotkania prosimy odwoływać w terminie uzgodnionym z psychoterapeutą. Sesje odwołane po tym terminie lub nieodwołane wcale podlegają opłacie.

Opłaty regulowane przelewem prosimy uiszczać w dniu sesji.

Dziękujemy.