OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „BUSOLA”

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii ericksonowskiej i systemowej.
Świadczymy pomoc psychologiczną, prowadzimy psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielamy konsultacji wychowawczych.

Rejestracja telefoniczna:

Magdalena Pniewska – konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 605 16 64 73

Joanna Grużewska – konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna – tel. 519 67 65 63

Jakub Kraska – konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 694 48 05 93

Kaja Hnatiuk – konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i par – tel. 698 67 82 20

 

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „BUSOLA”

Al. Grunwaldzka 76/78   lok. 102, 103  (I p.)

Gdańsk – Wrzeszcz (róg ul. Jaśkowa Dolina i Al. Grunwaldzkiej)

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA

Zespół BUSOLI bierze udział w realizacji projektu „Kryzys szansą na rozwój”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańsk świadczymy konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla dorosłych mieszkańców Gdańska.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny.

Ilość bezpłatnych konsultacji jest ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że dane Klientów będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia) przez Magdalena Pniewska „Mali Odkrywcy” ul. Piotrkowska 39B w Gdańsku i Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja Joanna Grużewska z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 76/78/423.
W celu prawidłowej realizacji usług dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umowy powierzenia)
księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku i superwizorowi psychoterapii – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego (dane zakodowane). Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane kontaktowe przedsiębiorców ogólnie dostępne w internecie nie są przez nas przechowywane.
Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów RODO.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.