Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzje zgodne z wytycznymi Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aby ograniczyć ryzyko związane z szerzeniem infekcji. W związku z tym do czasu zażegnania niebezpieczeństwa epidemicznego istnieje możliwość, by sesje psychoterapii, konsultacje psychologiczne oraz sesje w ramach interwencji kryzysowej odbywały się on-line. Spotkania będą mogły odbywać się za pośrednictwem wybranego komunikatora (np. Skype, Signal) po uzgodnieniu z terapeutą. Dołożymy wszelkich starań, aby ten rodzaj kontaktu okazał się satysfakcjonujący. Państwa natomiast prosimy o to, żebyście zadbali o spokojne miejsce do rozmowy. Spotkania z psychoterapeutami oraz szkolenia w Ośrodku będą natomiast odbywały się z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. O przybycie do Ośrodka prosimy wyłącznie osoby zdrowe, nie przejawiające objawów takich jak gorączka, kaszel czy duszności. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Życzymy Państwu dużo zdrowia, pogody ducha i do zobaczenia  🙂 Zespół Ośrodka Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA

…………………………………..

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii ericksonowskiej i systemowej.
Świadczymy pomoc psychologiczną, prowadzimy psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz udzielamy konsultacji wychowawczych.

JOANNA GRUŻEWSKA​

psycholog psychoterapeutka

JAKUB KRASKA

psychoterapeuta

MAGDALENA PNIEWSKA

psycholog psychoterapeutka

KAJA HNATIUK

psycholog psychoterapeutka

…………………………………..

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

Joanna Grużewska – konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna – tel. 519 67 65 63

Jakub Kraska – konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 694 48 05 93

Kaja Hnatiuk – konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży oraz par – tel. 698 67 82 20

Magdalena Pniewska – konsultacje psychologiczne, porady wychowawcze, psychoterapia indywidualna, par i rodzin – tel. 605 16 64 73

 

Współpracują z nami:

Izabela Cichon – psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, terapia uzależnień –  tel. 509 838 171

Magdalena Trembacz – psycholog, psychoterapeuta. Konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna – tel. 505 605 292

Dominik Walenkiewicz – psycholog i psychoterapeuta. Psychoterapia par i rodzin –  tel. 664 995 885 

Joanna Żuk – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. –  tel. 534 060 689  

 

W trosce o komfort wszystkich Klientów uprzejmie prosimy o przybycie do ośrodka punktualnie o czasie umówionej wizyty. 

LOKALIZACJA OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „BUSOLA” Ul. Do Studzienki 13/2  (I p.) Gdańsk – Wrzeszcz (wejście od ulicy)

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA

Zespół BUSOLI bierze udział w realizacji projektu „Kryzys szansą na rozwój”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańsk świadczymy konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla dorosłych mieszkańców Gdańska.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny.

Ilość bezpłatnych konsultacji jest ograniczona.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że dane Klientów będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia) przez Magdalena Pniewska „Mali Odkrywcy” ul. Piotrkowska 39B w Gdańsku, Psychoterapia Jakub Kraska, Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja Joanna Grużewska oraz Kaja Hnatiuk Pracownia Psychologiczna.
W celu prawidłowej realizacji usług dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umowy powierzenia)
księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku i superwizorowi psychoterapii – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego (dane zakodowane). Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane kontaktowe przedsiębiorców ogólnie dostępne w internecie nie są przez nas przechowywane.
Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów RODO.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.