Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia jest metodą pracy z trudnościami natury psychicznej. Celem jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu klienta, jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także schematów w myśleniu i postępowaniu. Wiedza ta pomaga w rozpoznaniu przyczyn problemów i służy znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Praca odbywa się także w oparciu o zasoby klienta, rozwijanie jego pozytywnych stron, odkrywanie potencjału i kompetencji. Psychoterapia prowadzona jest zwykle w odstępach tygodniowych.