TEORIA POLIWAGALNA I TRE®

TEORIA POLIWAGALNA  I  TRE®
Teoria poliwagalna i TRA® (szkolenie zrealizowane).

Warsztat dwudniowy dla osób pracujących jako psychoterapeuci, fizjoterapeuci, pracownicy zawodów medycznych, psychologowie, lekarze, nauczyciele różnych metod pracy z ciałem, pracownicy socjalni.

Program warsztatu:

Prezentacja TRE®

Doświadczenie własne

Teoria Poliwagalna Stevena Porgesa

Rytmy regulacji wagalnej

Śledzenie zmian stanu autonomicznego

Krzywa Poliwagalna

System Zaangażowania Społecznego

Neurocepcja i współregulacja

Traumatyzacja wtórna i zastępcza

Współczucie, więź i miłość

Połączenie „twarz-serce”

Koncepcja zaburzeń psychosomatycznych

Powięź jako organ czucia

Terapie zorientowane na traumę oraz poliwagalnie

Warsztat ma charakter doświadczenia własnego. Jednym z narzędzi teoretycznych o znaczącym wpływie na rozumienie stresu, traumy, zdrowienia i generalnie sposobu w jaki funkcjonujemy jako ludzie jest Teoria Poliwagalna. Opisuje ona związek między zmianami filogenetycznymi w autonomicznym układzie nerwowym, fizjologią organizmu a zachowaniami społecznymi. Przed warsztatem proszę zapoznać się z przeciwskazaniami dotyczącymi ćwiczeń TRE® http://tre-polska.pl/faqs/. W dniu warsztatu uczestnicy wypełniają ankietę potwierdzającą możliwość wykonywania tych ćwiczeń.

Prowadzenie:

KRZYSZTOF KARAUDA – dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, TRE® Mentor w szkoleniu u Elżbiety Pakocy (Certified TRE® Trainer, Level III; CBT).
Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz analogiczny kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Pracę psychoterapeutyczną superwizuje u Krzysztofa Klajsa.
Zajmuje się również Ustawieniami Systemowymi, masażem klasycznym, MTG oraz od listopada 2015 roku – TRE®.
Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii.

Koszt: 400 zł.

Liczba uczestników: 12

Termin: 14-15 grudzień 2019, sobota: godz. 11-18, niedziela godz. 9-15

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63

W przypadku rezygnacji ze szkolenia: na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 50% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).