OSOBA UZALEŻNIONA W PSYCHOTERAPII

warsztat dla psychoterapeutów i psychologów

Warsztat dla psychoterapeutów i psychologów (szkolenie zrealizowane).

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Busola” zaprasza na jednodniowy warsztat dedykowany psychoterapeutom i psychologom.

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia i pracy z osobą uzależnioną w indywidualnym kontakcie psychoterapeutycznym. Zapraszamy psychoterapeutów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje w obszarze psychoterapii osób uzależnionych oraz osoby przygotowujące się do pracy w dziedzinie terapii uzależnień.
Warsztat będzie dotyczył tego, jakie formy oddziaływań można zaproponować osobom uzależnionym (terapia grupowa/indywidualna, farmakoterapia, grupy samopomocowe) oraz co sami możemy naszym pacjentom zaoferować w gabinecie psychoterapeutycznym, posiadając zasób wiedzy i doświadczeń z zakresu psychoterapii.

Program warsztatu:
1. Diagnoza różnych postaci uzależnienia (ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, uzależnień chemicznych/behawioralnych)
2. Wybór odpowiedniej formy pomocy/oddziaływania w zależności od fazy gotowości do leczenia (terapia indywidualna/grupowa)
3. Mechanizmy uzależnienia i koncepcje uzależnienia
4. Tematy i etapy pracy z osobą uzależnioną w psychoterapii indywidualnej
5. Przegląd różnych paradygmatów leczenia w psychoterapii osób uzależnionych
6. Dialog motywujący jako narzędzie terapeutyczne

Osoba prowadząca: Agata Chorzewska – psycholog, psychoterapeuta, od 2007 r. certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, z 15 -letnim doświadczeniem w pracy zawodowej, w tym 10 – letni okres prowadzenia terapii uzależnień na całodobowym oddziale terapii uzależnień szpitala MSWiA w Otwocku oraz w poradni leczenia uzależnień. Od kilku lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, pracuje w nurcie humanistycznym. Ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski.

Koszt: 250zł/os.

Termin: 15 luty 2020, sobota: godz. 10.00-17.00

Ilość uczestników: 12

Informacje i zapisy: Joanna Grużewska tel. 519 67 65 63

W przypadku rezygnacji ze szkolenia: na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 50% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).