PRACA ZE SNEM W PSYCHOTERAPII. LISTY ZE ŚWIATA NOCY

PRACA ZE SNEM W PSYCHOTERAPII. Listy ze świata nocy.

Szkolenie dla psychoterapeutów (szkolenie zrealizowane).

Szkolenie dwudniowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Współczesne kierunki terapii wobec zjawiska snu (funkcje snu, metody i korzyści pracy z marzeniami sennymi).
2. Sen jako źródło doświadczenia samego siebie: możliwości kontaktu z wewnętrzną mądrością:
– eksploracja treści (odniesienie do realnego życia), własne rozumienie komunikatu
– podążanie za symbolem jako metaforą, praca z archetypami
– ekspresja poprzez tworzenie historii i opowiadań
– praca z wewnętrznym konfliktem
3. Traumatyczne doświadczenia w snach – zmiana przebiegu i twórcza przemiana.
4. Sny jeszcze niewyjaśnione (budowanie przestrzeni życiowej i nowej tożsamości).
5. Proces integracji części, obejmujący świadomość i nieświadomość (wieloaspektowe obrazowanie siebie, „rzeźba osobista”).

Warsztat w znacznym stopniu odwołuje się do osobistego materiału (przywieź pamięć swoich snów) i własnej wewnętrznej pracy. Warsztat przeznaczony dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną.

Prowadzenie:

Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową. Odbyła specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii m.in. dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu psychoterapii
ericksonowskiej w ZIST, Niemcy.

Koszt: w przypadku grupy liczącej 21-25 osób, koszt warsztatu wynosi 450zł/os. Dla grupy 16-20 osób, koszt za osobę wynosi 500 zł.

Termin: 6-7 wrzesień 2019

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63