PODRÓŻ NA SQUAW PEAK. PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR


Szkolenie dla psychoterapeutów (szkolenie zrealizowane).

Zapraszamy psychoterapeutów do uczestnictwa w cyklu szkoleń z terapii małżeństw i par „Podróż na Squaw Peak. Psychoterapia małżeństw i par.” prowadzonym od lat przez nauczycieli z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, po raz pierwszy w Gdańsku na zaproszenie naszego ośrodka.

Harmonogram:

I.  Krzysztof Klajs „Strategiczna terapia małżeństw i par”  23-24.11.2018 (pt-sob)    1. dzień: godz. 10.00 -18.00, 2. dzień: godz. 8.30-15.00

Na zajęciach przedstawię podstawowe zasady pracy z parą (małżeństwem) wynikające z założeń terapii strategicznej. Omówię:
– jak diagnozować parę w procesie psychoterapii
– znaczenie kryzysów małżeńskich
– motywację par zgłaszających się do terapii
– co wzmacnia trwałość par, a co sprzyja rozpadowi związku

warsztaty II i III zostały połączone i będą prowadzone przez dwóch nauczycieli

II. Katarzyna Szymańska „W kierunku dorosłości” – praca z parą niedojrzałą. 11-12.12.2018 (wt-śr), godz. 8.00-16.30

W programie warsztatu zawarto studium przypadku terapii pary, której problemy wiążą się z niedojrzałością i nie odseparowaniem od rodzin pochodzenia. Przedstawione zostanie jak brak wyodrębnienia małżonków generuje trudności w zbudowaniu własnego stylu życia, rozwiązaniu konfliktów lojalności i znalezienia równowagi na wymiarze bliskość a dystans w związku. Pokazany będzie proces rozwoju pary. Szczegółowo zaprezentuję:
1. Właściwości związków niedojrzałych.
2. Analizowanie mapy świata partnerów i budowanie mapy relacji.
3. Zastosowanie transu przestrzennego „kamienna rodzina” jako technika pracy z objawem.
4. Definiowanie relacji dojrzałej i pozytywnej wizji przyszłości.
5. Spożytkowanie metafory dla pracy na poziomie nieświadomym.
6. Zastosowanie przewartościowania i technik paradoksalnych.
7. Niejasne zadania domowe w terapii par.
8. „Listy terapeutyczne” jako technika wydobywania zasobów.

III. Lucyna Lipman „Nieparzysta para” – terapia pary po doświadczeniu zdrady. 11-12.12.2018 (wt-śr), godz.8.00-16.30

Warsztat będzie oparty o studium przypadku małżeństwa, które zgłosiło się po zdradzie. Kolejne etapy procesu terapii tej pary będą równocześnie wyznaczały kolejne kroki programu warsztatu. Zdrada, w tej koncepcji przyjmuje funkcję próby wprowadzenia elementu stabilizującego w rozchwiany system pary, i tym samym, jako przeszłe, trudne, acz ważne doświadczenie będzie spożytkowana dla budowania nowej, rozwojowej dla związku równowagi. Podczas warsztatu będzie więc okazja do przyjrzenia się poszczególnym elementom terapii i przećwiczenia niektórych używanych w tym procesie technik, opartych o wzajemny trans małżonków, pracę z symbolem, rytuał i trans przestrzenny:
1. Tworzenie kontraktu z parą po zdradzie
2. Ericksonowska diagnoza pary
3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
4. Rekonstrukcja wydarzeń i rytuał wyrównania
5. Budowanie nowej jakości kontaktu
6. Przekazywanie zasobów współmałżonkowi
7. Spożytkowanie doświadczenia zdrady
8. Zakończenie terapii

IV. Jolanta Berezowska „Razem przeniesiemy góry”-praca z parą, w której jedna z osób doznała przemocy seksualnej w dzieciństwie. – 12.01.2019 (sob), godz. 9.30 -18.00

Doznane w dzieciństwie urazy (nadużycia) często nie są wyjawiane i przez lata pozostają tajemnicą. Odległe somatyczne skutki wikłają małżeńskie relacje, zwłaszcza seksualne.
1. Początek terapii – dylemat terapii – razem czy osobno?
2. Etap budowania bezpieczeństwa: zasoby indywidualne i zasoby pary: list na deszczowy dzień; rzeczy, które będą trwały: symbole „tu i teraz”.
3. Etap ujawnienia problemu – prawda, która leczy.
4. Etap budowania współpracy dotyczący spożytkowania modelu wewnętrznego zespołu – praca w wymiarze asocjacja-dysocjacja.
5. Etap przebudowy tożsamości ofiary w tożsamość ocalałego.
6. Praca z osobą towarzyszącą: problem świadka, problem mściciela, problem ofiara-sprawca.
7. Etap zadośćuczynienia: list do sprawcy, rytuały reparacji.
8. Etap budowania zdrowych relacji z partnerem, rodziną i przyjaciółmi.

V. Anna Janik „Bolesna pustka– praca z parą doświadczającą straty dziecka” – 02.02.2019 (sob), godz. 9.30 -18.00

Praca terapeutyczna z parami, które doświadczyły straty dziecka, wymaga uwzględnienia wyjątkowości sytuacji, w jakiej znajdują się te osoby. Zarówno zrozumienie ich sytuacji, jak i znalezienie przez terapeutę odpowiedniego – emocjonalnie zbalansowanego miejsca w relacji, jest kluczowe dla tego rodzaju terapii.

VI. Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz „Zagadnienia seksualności w terapii par”. – 04.03.2019 (pon), godz. 8.00-16.30

Praca w wymiarze asocjacja – dysocjacja wymaga szczególnej uważności w obszarach związanych z seksualnością pary. Czym jest bowiem seks? Tajemnicą… Tej pary… Ludzi… uchylamy w terapii rąbka tej tajemnicy, by móc partnerom być bliżej, bezpieczniej, ciekawiej, ale przecież nie za bardzo…

VII. Małgorzata Skubacz „… I wtedy wszystko się zmieniło…”- praca z parą po narodzinach pierwszego dziecka. – 08.04.2019 (pon), godz. 8.00-16.30.

Celem warsztatu jest przedstawienie terapii par, których problemy są związane z narodzinami pierwszego dziecka. Uczestnicy poznają strategie i sposoby pracy w poszczególnych etapach procesu terapeutycznego – od momentu zgłoszenia, do zakończenia terapii. Przedstawiona zostanie diagnoza w ujęciu ericksonowskim m.in.: zjawiska transowe w parze, zjawiska transowe w systemie, miejsce w cyklu życia rodziny, charakter związku, wzorce komunikacyjne, struktura rodziny. Uczestnicy warsztatu będą mieli również możliwość zapoznania się z zastosowanymi i w konkretnych procesach terapeutycznych interwencjami: trans ericksonowski, rytuały, opowieści.

Więcej informacji o nauczycielach: http://www.p-i-e.pl/szkolenia/dla-terapeutow/wykladowcy/wykladowcy-polscy/

Koszt: 2700zł  (w tym 2350 zł opłata za szkolenie do P. I. E. i 350 zł koszt organizacji szkolenia w Gdańsku).

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i rezerwacja miejsc: Joanna Grużewska tel. 519 67 65 63

Zapraszamy!