PO SZTORMIE NASTAJE CISZA – TRAUMA A PROCES ODZYSKIWANIA WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI.

Szkolenie ON-LINE dla psychoterapeutów.

Osoba prowadząca: KATARZYNA SZYMAŃSKA – dr n. hum., psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor S.P. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Koncentruje się głównie na zagadnieniach wychowania i rozwoju dziecka w rodzinie. Dyrektor do spraw szkoleń i nauczyciel psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Termin: 10 – 11 kwiecień 2021 (sobota, niedziela)

Program szkolenia:

1. Różne oblicza traumy – egzystencjalna, straty, odrzucenia i systemowa.
2. Mechanizmy psychiczne i zjawiska transowe właściwe dla zespołu pourazowego.
3. Etapy pracy w procesie terapii:
– budowanie zaufania, bezpieczeństwa i poczucia kontroli
– rozpamiętywanie i przekształcanie traumatycznych wspomnień
– odbudowywanie związków i rozwijanie nowej tożsamości
4. Wzorce przywiązania pacjenta a uzdrawiający związek z terapeutą.
5. Hipnoza jako metoda przezwyciężania skutków urazu:
– zmiana na wymiarze dysocjacja – asocjacja – technika „symbolicznego ustawienia stanów Ego”
– praca z wykorzystaniem zjawiska halucynacji – technika „Terapia Czerwonego Kapturka”
– spożytkowanie zjawisk hipermnezja – amnezja – technika „pojemników na pamięć”
6. Kierowanie pacjenta w kierunku pozytywnej przyszłości:
– rytuały i lecznicze zadania domowe
– spożytkowanie sztuki dla świętowania życia

W warsztacie zawarte będą ćwiczenia praktyczne i analiza przypadków z terapii.

Szkolenie prowadzone będzie w podejściu ericksonowskim i dotyczy klinicznego zastosowania technik ericksonowskich. 

Koszt: 480 zł/os.

Informacje i zapisy: Joanna Grużewska, tel. 519 67 65 63