NEGOCJACJE Z CIAŁEM – KONTROLA I SPOŻYTKOWANIE BÓLU I INNYCH OBJAWÓW Z CIAŁA.

Szkolenie dla psychoterapeutów.
Warsztat jest przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się pacjentami cierpiącymi z powodu bólu i innych dolegliwości ciała (np. objawy alergiczne, kołatania serca, objawy gastryczne, szumy w uszach, niedowłady kończyn, itp.). Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności.

Osoba prowadząca:
LUCYNA LIPMAN – Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. W Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

Termin: 11 – 12 wrzesień 2021 (sobota, niedziela)

Program szkolenia:
1. Komunikacyjna koncepcja aspektów świadomych i nieświadomych, umysłu i ciała.
2. Zasady negocjacji wokół meritum, a przestrzeń umysłu i ciała.
3. Spożytkowanie zasobów pacjenta dla kontroli bólu i dolegliwości ciała.
4. Spożytkowanie objawów z ciała w psychoterapii.
5. Techniki kontroli bólu i innych dolegliwości.
6. Techniki spożytkowujące sygnały ciała w psychoterapii.
7. Demonstracja prac terapeutycznych.


Szkolenie odbędzie się w formie on-line na platformie ZOOM.
Koszt: 480 zł/os.

Informacje i zapisy:
Joanna Grużewska, tel. 519 67 65 63