Teoria Poliwagalna (PVT) Stephena Porgesa – implikacje terapeutyczne, metody i ćwiczenia.

Dwudniowy warsztat dla osób pracujących jako psychoterapeuci, fizjoterapeuci, psychologowie, terapeuci różnych metod pracy z ciałem.

Zagadnienia warsztatu:

Teoria Poliwagalna – założenia, obszary, konteksty stosowania, interpretacje

Terapia przez ciało vs terapia „krzesełkowa” i kiedy słowa nie wystarczają

Ćwiczenia oddechowe i gruntujące

Relacja ciało – umysł

Emocje ucieleśnione – ucieleśnione życie

Blokady fizyczne i mentalne a mieszczenie i uwolnienie emocjonalne

Zaburzenia psychosomatyczne – wersja „tradycyjna” i „poliwagalna”

Trauma i praca z traumą a złość i wzrost potraumatyczny

Metody pracy z ciałem – prezentacja: TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, David Berceli Accessing Your Life Force, Bennett Shapiro ECP Emotional Core Perception, Bruno Adler

Hipnoza jako metoda pracy z ciałem – prezentacja:  EST Ego State Therapy, John G. Watkins & Helen H. Watkins, Terapia Ericksonowska, Milton H Erickson Komunikacja hipnotyczna

Praktyki świadome traumy (Trauma Informed Services / Care / Healthcare / Approach) – podsumowanie

PROWADZENIE:

KRZYSZTOF KARAUDA – dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, TRE®Mentor w szkoleniu u Elżbiety Pakocy (Certified TRE® Trainer, Level III; CBT).
Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz analogiczny kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Pracę psychoterapeutyczną superwizuje u Krzysztofa Klajsa. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii. Zajmuje się również Ustawieniami Systemowymi, masażem klasycznym, MTG oraz od listopada 2015 roku – TRE®.

Teoria poliwagalna opracowana przez dr Stephena Porgesa (1994) odnosi się do budowy i działania autonomicznego układu nerwowego oraz roli nerwu błędnego. Teoria ta pozwala na lepsze zrozumienie relacji ciało-umysł i wskazuje, że zachowania społeczne i życie emocjonalne mają podłoże biologiczne. W toku rozwoju człowieka jego budowa anatomiczna i funkcje narządów zostały podporządkowane nadrzędnemu celowi jakim jest zaangażowanie społeczne. Z badań przeprowadzonych przez Porgesa wynika, że ​​układ nerwowy reaguje na bodźce z otoczenia w sposób hierarchiczny a niezrównoważony. Oznacza to, że priorytetem jest umiejętność regulowania emocji i stanu fizjologicznego a dzięki temu ułatwiania poszukiwania kontaktu z innymi ludźmi i samym sobą. Choć sama teoria nie jest narzędziem terapeutycznym lecz teorią, wnioski z niej płynące mają kluczowe znaczenie dla budowania współpracy między ludźmi, w pracach o charakterze pomocowym, kontakcie z innymi, w budowaniu zdrowszych, pełnych znaczenia więzi między ludźmi. Specjalista świadomy tego, jak stan psychiczny i fizjologiczny jest ze sobą powiązany, może w znacznie skuteczniejszy sposób budować interwencje terapeutyczne, jeszcze zanim zacznie je wyrażać.

Warsztat opieram na własnym doświadczeniu i rozumieniu związków, o których piszę, zaś prezentowane zagadnienia są, na stan mojej obecnej wiedzy, kluczowe dla sukcesów w pracach opartych na związkach ciało – umysł.

Warsztat jest autorską prezentacją zagadnień związanych z terapią przez ciało, lub inaczej terapią / terapiami somatycznymi, w oparciu o Teorię Poliwagalną Stephena Porgesa. Prezentacja dotyczy nie tylko powiązań jakie dostrzegam między różnymi sposobami myślenia o pracy terapeutycznej, ale proponuję ćwiczenia oraz narzędzia i konceptualizacje pomagające myśleć o takiej pracy a zwłaszcza korzystaniu z jednych i drugich jednocześnie.

CZAS I MIEJSCE:
28-29 maja 2022 r. (sobota 10-18, niedziela 9-15).

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA, UL. Do Studzienki 13/2, Gdańsk – Wrzeszcz

CENA: 450 zł

ZGŁOSZENIA: Joanna Grużewska, Tel. 519 67 65 63

W przypadku rezygnacji ze szkolenia: najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 60% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).