PIERWSZA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Warsztat dla studentów i absolwentów studiów psychologicznych.

Zapraszamy na czterogodzinny kameralny warsztat dedykowany przyszłym i świeżo upieczonym psychologom.

Celem spotkania jest utrwalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia pierwszej konsultacji psychologicznej z klientem indywidualnym. Zapraszamy osoby przygotowujące się do pracy w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach pomocowych, gabinetach prywatnych lub szpitalach.

Osoba prowadząca: Joanna Grużewska – psycholog z 15-letnim doświadczeniem w pracy m.in. w ośrodku interwencji kryzysowej, gabinecie prywatnym, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku pomocy społecznej, oddziale szpitalnym i organizacjach pozarządowych o profilu pomocowym. Psychoterapeutka (psychoterapia indywidualna, par i rodzinna). Posiada przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.

Czas trwania: 4 godziny

Program warsztatu:

Pierwszy kontakt z klientem. Wywiad psychologiczny. Wstępne określenie problemu, z którym zgłasza się klient. Wybór odpowiedniej formy pomocy/oddziaływania. Reagowanie w sytuacji kryzysu psychicznego.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu warsztatu wraz z zakresem tematycznym oraz materiały obejmujące podstawy teoretyczne i wskazówki do pracy.

Koszt: 220 zł/os.

Ilość uczestników: 9

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63
oraz przez formularz internetowy 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia: najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 50% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).