O NAS

JOANNA GRUŻEWSKA

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi). Od 15. lat udzielam konsultacji psychologicznych i prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoje przygotowanie pedagogiczne oraz treningowe wykorzystuję prowadząc warsztaty, seminaria i szkolenia dla grup. Jestem współzałożycielką Ośrodka BUSOLA. Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanych superwizorów. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
tel. 519 676 563

JAKUB KRASKA

Urodziłem się w 1972 r. w Poznaniu. Od ukończenia studiów o profilu humanistycznym pracuję z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi w ośrodkach oraz w organizacjach pozarządowych o profilu pomocowym. Ukończyłem liczne szkolenia z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz w innych Ośrodkach. Praktykę terapeutyczną rozpocząłem w poradni rodzinnej, gdzie pracowałem przez kilka lat jednocześnie prowadząc gabinet prywatny. Prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Jako członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kieruję się w swojej pracy standardami etycznymi ustanowionymi przez tę organizację. Jestem współzałożycielem Ośrodka BUSOLA. tel: 694 480 593

MAGDALENA PNIEWSKA

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Socjoterapii. Doskonalę swoje umiejętności terapeutyczne na kursie w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam całościowe szkolenie dotyczące psychoterapii małżeństw i par. Prowadzę konsultacje psychologiczne, konsultacje wychowawcze dla rodziców, terapię indywidualną, rodzinną oraz par i małżeństw. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jako członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kieruję się w swojej pracy standardami etycznymi ustanowionymi przez tę organizację. Jestem współzałożycielką Ośrodka BUSOLA.
tel. 605 166 473

KAJA HNATIUK

Jestem psychologiem, terapeutką, dydaktykiem. Ukończyłam Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS, na którym do chwili obecnej prowadzę zajęcia z psychologii ogólnej, osobowości oraz rozwojowe. Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, w Ośrodku Pomocy Społecznej a aktualnie wspieram rodziny zastępcze w Centrum Pomocy Rodzinie. Brałam i wciąż biorę udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy terapeutycznej. Jestem Terapeutką I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz terapeutką systemową w procesie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Na spotkanie zapraszam osoby dorosłe i młodzież. Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną oraz par.
tel. 698 678 220

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że dane Klientów będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia) przez Magdalena Pniewska „Mali Odkrywcy” ul. Piotrkowska 39B w Gdańsku, Psychoterapia Jakub Kraska, Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacja Joanna Grużewska, PCP – Patrycja Stępniewska oraz Kaja Hnatiuk Pracownia Psychologiczna.
W celu prawidłowej realizacji usług dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umowy powierzenia)
księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku i superwizorowi psychoterapii – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego (dane zakodowane). Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane kontaktowe przedsiębiorców ogólnie dostępne w internecie nie są przez nas przechowywane.
Klient posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów RODO.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.