GDY PSYCHOTERAPIA JEST WYZWANIEM. W poszukiwaniu zasobów.

Szkolenie dla psychoterapeutów

Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o narzędzia pomagające pracować w warunkach wyzwań.
Prowadzenie psychoterapii bywa skomplikowane przez specyfikę miejsca w którym się odbywa, ograniczenia związane z czasem bądź diagnozą pacjenta. Warsztat przedstawi metody dostrajania się terapeuty do istniejących warunków przy wprowadzeniu możliwych zmian.

Program warsztatu:
Krótkie interwencje inicjujące długotrwałą zmianę;
Diagnoza zasobów pacjenta jako podstawa planowania terapii;
– „Co dobrego z tego wynika?” – wykorzystanie doświadczenia do budowy interwencji terapeutycznych.

Szkolenie prowadzone będzie w podejściu ericksonowskim.

Termin: 30 września 2023 r. w godz. 9.00-17.00

Osoba prowadząca:
Marta Nowak-Kulpa jest psychoterapeutką ericksonowską i psycholog, członkinią International Society of Hypnosis. Pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, prowadzi własną praktykę terapeutyczną i szkoleniową. Od lat współpracuje także z Polskim Instytutem Ericksonowskim.

Inwestycja: 350 zł

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63  lub przez formularz internetowy.W przypadku rezygnacji ze szkolenia: najpóźniej na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 60% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Odwołanie w późniejszym terminie lub niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).