SEN JAKO DROGOWSKAZ. PRACA ZE SNEM W PSYCHOTERAPII. II EDYCJA

sen jako drogowskaz praca ze snem w psychoterapii
Szkolenie dla psychoterapeutów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną.

Wszyscy śnimy.
Nie wszyscy pamiętamy sny. A jeśli pamiętamy, to nie wszystkie i nie całe.
Śnimy około 2 godzin każdej nocy. Jeśli pamiętamy, to zwykle jakiś fragment, czasem obraz.
Czy zatem sny są ważne? Warto się przy nich zatrzymywać?
Moja odpowiedź brzmi: TAK!
I podczas warsztatu będę Was zachęcać, byście w to uwierzyli.
Warsztat w znacznym stopniu odwołuje się do osobistego materiału (przywieź pamięć swoich snów) i własnej wewnętrznej pracy.

Osoba prowadząca: VIOLETTA AMBROZIAK – KRZYSZTOFOWICZ
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką SNP PTP. Pracuję w podejściu ericksonowskim, wykorzystując pracę z transem, metaforą i snem.
Jestem nauczycielem psychoterapii. Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia przekazując moją wiedzę osobom uczącym się psychoterapii oraz doświadczonym terapeutom, doskonalącym swoje umiejętności psychoterapeutyczne.
Współpracowałam m.in. z Polskim Instytutem Ericksonowskim w Łodzi i Fundacją na Szlaku w Krakowie. Prowadzę szkolenia z terapii ericksonowskiej, pracy ze snem, spożytkowywania metafor i bajek w pracy terapeutycznej. Od wielu lat uczę podstawowych i zaawansowanych technik hipnotycznych i ich zastosowania w pracy terapeutycznej.

Terminy: 10 – 11 października 2020

sobota godz. 10.00 -18.00 (z 1,5 h przerwy obiadowej)

niedziela godz. 9.00 – 15.30

Program szkolenia:

1. Współczesne kierunki terapii wobec zjawiska snu, funkcje snu, metody i korzyści pracy z marzeniami sennymi
2. Sen jako źródło doświadczenia samego siebie i możliwość kontaktu z wewnętrzną mądrością:
• eksploracja treści (odniesienie do realnego życia), własne rozumienie komunikatu
• podążanie za symbolem jako metaforą,
• ekspresja poprzez tworzenie historii, obrazów, pracy z ciałem
• praca z wewnętrznymi konfliktami wyrażanymi we śnie – sen jako drogowskaz dalszego rozwoju
3. Nauka a psychoterapia, czyli to, co terapeuta dobrze, by wiedział o:
• fizjologii snu
• zaburzeniach snu
• bezsenności i jej leczeniu
4. Traumatyczne doświadczenia w snach – zmiana przebiegu i twórcza przemiana.
5. Proces integracji części, obejmujący świadomość i nieświadomość podczas pracy ze snem:
• hipnoza
• rysowanie i malowanie
• praca z gliną
• taniec
• praca z figurkami w skrzyni z piaskiem
• psychodrama

Zajmuję się pracą ze snami od wielu lat. Najpierw fascynowały mnie w obszarze terapii ericksonowskiej (obok pracy z hipnozą i metaforą) jako naturalistyczny, dostępny dla każdego kontakt z nieświadomością, zasobami, ukierunkowaniem na przyszłość.
Potem, oczywiście pojawił się Zygmunt Freud. Pracować ze snami bez „Objaśniania marzeń sennych”? Od Freuda do Junga droga niedaleka. Ale tu zatrzymałam się na dłużej. I często wracam. Jung, w przeciwieństwie do Freuda, nie uważał, że sny służą do ukrywania, wręcz przeciwnie, ciekawiło go co sny mogą powiedzieć nam o naszych możliwościach rozwoju (wsparcie procesu indywiduacji), co dobrze współgra z podejściem ericksonowskim. Tak jak aktywna wyobraźnia, zawierająca w sobie oprócz pracy podobnej do pracy w transie, wszelkie formy twórczości plastycznej.
Potem przyszedł czas na pracę z elementami terapii Gestalt i psychodramy, zwłaszcza, gdy mogłam spożytkowywać obecność i mądrość grupy (np. podczas warsztatów).
Kiedy zaczęłam interesować się pracą z ciałem jako ważnym obszarem pracy terapeutycznej z moimi klientami, dość szybko odkryłam związki marzeń sennych z sygnałami cielesnymi. Okazało się, że sny mają powiązania z chorobami i objawami z ciała. Za czasów Freuda i Junga ciała zwykle musiały milczeć – teraz mogą mówić. Zarówno na jawie, jak i we śnie. Od kiedy poznałam Focusing i Eugena Gendlina staram się i to podejście wykorzystywać w swojej pracy. A także wiele innych.
Sny są złożonym zjawiskiem, o wiele bardziej niż każda pojedyncza teoria.
Podczas warsztatów zatem będę Cię zachęcać, pokazywać, uczyć jak pracować ze snami w sposób wielowymiarowy, „szyty na miarę” dla Twojego klienta, dla Ciebie jako terapeuty, dla Waszej relacji.

Koszt: 420 zł/os.

Informacje i zapisy: Joanna Grużewska, tel. 519 67 65 63