OFERTA

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE  – 180 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – 180 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (jeden terapeuta) – 250 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (dwóch terapeutów – mężczyzna i kobieta) – 350 zł

KONSULTACJE DLA RODZICÓW / PORADY WYCHOWAWCZE (mgr Magdalena Pniewska) –  180 zł

KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ONLINE – 180 zł

SZKOLENIA I WARSZTATY – ustalane indywidualnie

Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 min.

Sesja terapii pary/rodzinna trwa 50-80 min.

 

Spotkania prosimy odwoływać w terminie uzgodnionym z psychoterapeutą. Sesje odwołane po tym terminie lub nieodwołane wcale podlegają opłacie.

Opłaty regulowane przelewem prosimy uiszczać przed rozpoczęciem sesji.

Dziękujemy.