BLOG

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, przy braku przeciwwskazań możliwe jest podjęcie psychoterapii. Zapraszamy także na konsultacje w sytuacji kłopotów wychowawczych i trudności w pełnieniu roli rodzicielskiej – konsultacje prowadzi mgr Magdalena Pniewska.