WARSZTAT USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH


Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Busola” zaprasza na dwudniowy warsztat ustawień systemowych.

Ustawienia są efektywnie stosowane w rozwiązywaniu trudności w:
osobistych sferach życia (związki, rodzina), zawodowych (biznes, kariera, zmiany organizacyjne, wdrażanie produktów), edukacji (wychowanie), rozwoju osobistym, zdrowiu (leczenie, profilaktyka).
Podstawowe założenia ustawień dotyczą zasad współistnienia ludzi, konsekwencji i siły, wynikających z więzi, porządków systemowych i wyrównania w dawaniu i braniu, czyli sprawiedliwej wymiany.

Niektóre zalety ustawień systemowych
– aktywują naturalne procesy naprawcze i leczące
– wydobywają i spożytkowują aspekty istotnych spraw, często trudnych do uchwycenia w inny sposób
– pogłębiają związek ze sobą oraz z innymi
– pozwalają, za pomocą reprezentantów, doświadczać siebie z wyłączeniem świadomych ocen oraz blokujących schematów poznawczych
– dostarczają rozwiązań bazujących na zasobach własnych klienta i jego systemu
– zwiększają wiarę w siebie, wewnętrzną siłę i poczucie niezależności przy jednoczesnym czerpaniu z mocy swojego systemu
– umożliwiają spojrzenia na swoje sprawy w sposób twórczy i rozwijający samoświadomość poprzez pracę z reprezentacjami pojęć abstrakcyjnych (pokój, miłość, godność, kraj)
– służą uwalnianiu zablokowanych emocji; skutecznie łączą elementy pracy z ciałem
– obejmują swoim oddziaływaniem ciało i umysł, łącząc to, co zostało rozdzielone, zarówno na poziomie doświadczeń osobistych jak i systemu
– powodują rozwój myślenia systemowego w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą ustawień
– mogą uzupełniać indywidualną pracę rozwojową, psychoterapeutyczną i służyć jako narzędzie superwizyjne dla terapeutów oraz osób pomagających innym

CELE USTAWIEŃ:
– uwolnienie od powtarzających zachowań i zalegających uczuć
– rozwijanie nowych wzorców pamiętania i odczuwania siebie i swoich doświadczeń
– rozwijanie bliższych związków z rodziną i przyjaciółmi
– rozwijanie wrażliwości systemowej
– zdobywanie odwagi w podejmowaniu decyzji życiowych
– zdobywanie dystansu do siebie
– uczenie większego zaufania do siebie i innych
– uczenie się życia teraźniejszością w sposób pełny i wolny od ograniczeń przeszłych traum
– uzyskiwanie dostępu do głębokich uczuć
– rozwijanie bardziej korzystnych postaw, przekonań i wzorców
– rozwijanie zdolności troszczenia się o siebie nawzajem z szacunkiem i godnością

WSKAZÓWKI:
Duża intensywność pracy własnej osiągana w stosunkowo krótkim czasie może wyzwalać silne emocje i potrzebę późniejszego ich przepracowania w terapii. Natomiast osoby już uczestniczące w terapii, warto by skonsultowały udział w ustawieniach ze swoim terapeutą.
Osoby obawiające się o utratę równowagi psychicznej czy panowania nad sobą pod wpływem silnych emocji, lub mające za sobą podobne doświadczenia, powinny skonsultować się wcześniej z prowadzącym.
Zaleca się, aby przed ustawieniami przeprowadzić wywiad dotyczący historii rodziny.

Osoba prowadząca: Krzysztof R. Karauda, dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, prowadzi ustawienia od 2012 roku. Ukończył kurs pierwszego i drugiego stopnia „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych” – nauczyciele: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl, Lisa Bohm („Aufstellen im Kreis der Urprizipien”); „Ustawienia systemowe w zarządzaniu i doradztwie” prowadzący: Claude Rosselet; „Ustawienia systemowe w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwojowych” prowadząca: Ilse Kutschera; „Trauma, strach, miłość” prowadzący: Franz Ruppert; „Rodzina – strumień życia” – prowadząca: Jolanta Berezowska; „Ustawienia systemowe w psychoterapii” – prowadzący: J.Edward Lynch; „Ustawienia Systemowe i 5Rytmów” – prowadzący: Marek Wilkirski.
Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Jest również TRE® Mentorem (w szkoleniu u Elżbiety Pakocy, CBT, Certified TRE® Trainer, Level III ). Zajmuje się również masażem klasycznym oraz MTG.
Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta (w trakcie szkolenia) oraz nauczyciel psychoterapii
www.goldenline.pl/krzysztof-karauda
http://ustawienia.com.pl/
http://tre-lodz.pl/

Koszt: 400zł – osoby z ustawieniem własnym, 135zł – pozostali uczestnicy

Termin: 16-17 maj 2020, sobota: godz. 11-18, niedziela godz. 9-15

Informacje i zapisy: Joanna Grużewska tel. 519 67 65 63

W przypadku rezygnacji ze szkolenia: na dwa tygodnie przed szkoleniem – zwracamy 90% wpłaty, na tydzień przed szkoleniem – zwracamy 50% wpłaty,  na dwa dni przed szkoleniem – zwracamy 30% wpłaty. Niezgłoszona nieobecność na szkoleniu skutkuje odpłatnością 100% (powoduje niemożność uczestnictwa w szkoleniu osób z listy rezerwowej).