SZKOLENIA

SZKOLENIE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

„PRACA ZE SNEM W PSYCHOTERAPII. Listy ze świata nocy.”

Szkolenie dwudniowe.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Współczesne kierunki terapii wobec zjawiska snu (funkcje snu, metody i korzyści pracy z marzeniami sennymi).
2. Sen jako źródło doświadczenia samego siebie: możliwości kontaktu z wewnętrzną mądrością:
– eksploracja treści (odniesienie do realnego życia), własne rozumienie komunikatu
– podążanie za symbolem jako metaforą, praca z archetypami
– ekspresja poprzez tworzenie historii i opowiadań
– praca z wewnętrznym konfliktem
3. Traumatyczne doświadczenia w snach – zmiana przebiegu i twórcza przemiana.
4. Sny jeszcze niewyjaśnione (budowanie przestrzeni życiowej i nowej tożsamości).
5. Proces integracji części, obejmujący świadomość i nieświadomość (wieloaspektowe obrazowanie siebie, „rzeźba osobista”).

Warsztat w znacznym stopniu odwołuje się do osobistego materiału (przywieź pamięć swoich snów) i własnej wewnętrznej pracy. Warsztat przeznaczony dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną.

Prowadzenie:

Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową. Odbyła specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii m.in. dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu psychoterapii
ericksonowskiej w ZIST, Niemcy.

Koszt: w przypadku grupy liczącej 21-25 osób, koszt warsztatu wynosi 450zł/os. Dla grupy 16-20 osób, koszt za osobę wynosi 500 zł.

Termin: 6-7 wrzesień 2019

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE   DLA    PSYCHOTERAPEUTÓW 

„PRACA Z PARĄ O DUŻEJ KOMPLEMENTARNOŚCI. Ja idę cienistą stroną ulicy, a ty słoneczną.”

Szkolenie jednodniowe.

Zapraszamy psychoterapeutów do uczestnictwa w uzupełniającym szkoleniu z cyklu „Podróż na Squaw Peak. Psychoterapia małżeństw i par.” prowadzonym od lat przez nauczycieli z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

W programie warsztatu przedstawiony zostanie proces terapii pary z problemem porozumiewania się. Pokazane zostaną sposoby osiągania równowagi na wymiarach różnice-podobieństwo, niezależność-bliskość, komunikacja niewerbalna a werbalna w relacji pary. Uczestnicy zapoznają się z metodami pracy na linii czasu (symboliczna praca z linami), metaforycznym tworzeniem wspólnej opowieści, zadaniami domowymi i rytuałami. Dodatkowo pokazana zostanie metoda odkrywania i spożytkowania systemu wartości partnerów dla uruchamiania zmiany.

Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane są przez Polski Instytut Ericksonowski.

Prowadzenie:

Anna Wierzbowska – Psycholog kliniczny. Certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych terapeutów, uczniów M. H. Ericksona  takich  jak:  B.A. Erickson, J. Zeig,  B. Geary,  E. Rossi, S. Lancton, J. Mills, B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, S. Singer-Fischer, W. Buntinga. Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA).

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Krzysztofa Klajsa z Anną Wierzbowską
„Milczenie dzieci, milczenie rodziców – po co jest psychoterapia rodzinna?”.

Koszt: 350zł (w tym 290 zł opłata za szkolenie do P. I. E. i 60 zł koszt organizacji szkolenia w Gdańsku).

Ilość uczestników: 20 – 25

Termin: jesień 2019 (ze względów organizacyjnych dokładna data zostanie ustalona z P.I.E. w terminie czerwiec-lipiec)

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63

 

 

 

 

SZKOLENIE   DLA    PSYCHOTERAPEUTÓW 

„PODRÓŻ  NA  SQUAW  PEAK.  PSYCHOTERAPIA  MAŁŻEŃSTW  I  PAR”

Zapraszamy psychoterapeutów do uczestnictwa w cyklu szkoleń z terapii małżeństw i par „Podróż na Squaw Peak. Psychoterapia małżeństw i par.” prowadzonym od lat przez nauczycieli z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, po raz pierwszy w Gdańsku na zaproszenie naszego ośrodka.

Harmonogram:

I.  Krzysztof Klajs „Strategiczna terapia małżeństw i par”  23-24.11.2018 (pt-sob)    1. dzień: godz. 10.00 -18.00, 2. dzień: godz. 8.30-15.00

Na zajęciach przedstawię podstawowe zasady pracy z parą (małżeństwem) wynikające z założeń terapii strategicznej. Omówię:
– jak diagnozować parę w procesie psychoterapii
– znaczenie kryzysów małżeńskich
– motywację par zgłaszających się do terapii
– co wzmacnia trwałość par, a co sprzyja rozpadowi związku

warsztaty II i III zostały połączone i będą prowadzone przez dwóch nauczycieli

II. Katarzyna Szymańska „W kierunku dorosłości” – praca z parą niedojrzałą. 11-12.12.2018 (wt-śr), godz. 8.00-16.30

W programie warsztatu zawarto studium przypadku terapii pary, której problemy wiążą się z niedojrzałością i nie odseparowaniem od rodzin pochodzenia. Przedstawione zostanie jak brak wyodrębnienia małżonków generuje trudności w zbudowaniu własnego stylu życia, rozwiązaniu konfliktów lojalności i znalezienia równowagi na wymiarze bliskość a dystans w związku. Pokazany będzie proces rozwoju pary. Szczegółowo zaprezentuję:
1. Właściwości związków niedojrzałych.
2. Analizowanie mapy świata partnerów i budowanie mapy relacji.
3. Zastosowanie transu przestrzennego „kamienna rodzina” jako technika pracy z objawem.
4. Definiowanie relacji dojrzałej i pozytywnej wizji przyszłości.
5. Spożytkowanie metafory dla pracy na poziomie nieświadomym.
6. Zastosowanie przewartościowania i technik paradoksalnych.
7. Niejasne zadania domowe w terapii par.
8. „Listy terapeutyczne” jako technika wydobywania zasobów.

III. Lucyna Lipman „Nieparzysta para” – terapia pary po doświadczeniu zdrady. 11-12.12.2018 (wt-śr), godz.8.00-16.30

Warsztat będzie oparty o studium przypadku małżeństwa, które zgłosiło się po zdradzie. Kolejne etapy procesu terapii tej pary będą równocześnie wyznaczały kolejne kroki programu warsztatu. Zdrada, w tej koncepcji przyjmuje funkcję próby wprowadzenia elementu stabilizującego w rozchwiany system pary, i tym samym, jako przeszłe, trudne, acz ważne doświadczenie będzie spożytkowana dla budowania nowej, rozwojowej dla związku równowagi. Podczas warsztatu będzie więc okazja do przyjrzenia się poszczególnym elementom terapii i przećwiczenia niektórych używanych w tym procesie technik, opartych o wzajemny trans małżonków, pracę z symbolem, rytuał i trans przestrzenny:
1. Tworzenie kontraktu z parą po zdradzie
2. Ericksonowska diagnoza pary
3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
4. Rekonstrukcja wydarzeń i rytuał wyrównania
5. Budowanie nowej jakości kontaktu
6. Przekazywanie zasobów współmałżonkowi
7. Spożytkowanie doświadczenia zdrady
8. Zakończenie terapii

IV. Jolanta Berezowska „Razem przeniesiemy góry”-praca z parą, w której jedna z osób doznała przemocy seksualnej w dzieciństwie. – 12.01.2019 (sob), godz. 9.30 -18.00

Doznane w dzieciństwie urazy (nadużycia) często nie są wyjawiane i przez lata pozostają tajemnicą. Odległe somatyczne skutki wikłają małżeńskie relacje, zwłaszcza seksualne.
1. Początek terapii – dylemat terapii – razem czy osobno?
2. Etap budowania bezpieczeństwa: zasoby indywidualne i zasoby pary: list na deszczowy dzień; rzeczy, które będą trwały: symbole „tu i teraz”.
3. Etap ujawnienia problemu – prawda, która leczy.
4. Etap budowania współpracy dotyczący spożytkowania modelu wewnętrznego zespołu – praca w wymiarze asocjacja-dysocjacja.
5. Etap przebudowy tożsamości ofiary w tożsamość ocalałego.
6. Praca z osobą towarzyszącą: problem świadka, problem mściciela, problem ofiara-sprawca.
7. Etap zadośćuczynienia: list do sprawcy, rytuały reparacji.
8. Etap budowania zdrowych relacji z partnerem, rodziną i przyjaciółmi.

V. Anna Janik „Bolesna pustka– praca z parą doświadczającą straty dziecka” – 02.02.2019 (sob), godz. 9.30 -18.00

Praca terapeutyczna z parami, które doświadczyły straty dziecka, wymaga uwzględnienia wyjątkowości sytuacji, w jakiej znajdują się te osoby. Zarówno zrozumienie ich sytuacji, jak i znalezienie przez terapeutę odpowiedniego – emocjonalnie zbalansowanego miejsca w relacji, jest kluczowe dla tego rodzaju terapii.

VI. Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz „Zagadnienia seksualności w terapii par”. – 04.03.2019 (pon), godz. 8.00-16.30

Praca w wymiarze asocjacja – dysocjacja wymaga szczególnej uważności w obszarach związanych z seksualnością pary. Czym jest bowiem seks? Tajemnicą… Tej pary… Ludzi… uchylamy w terapii rąbka tej tajemnicy, by móc partnerom być bliżej, bezpieczniej, ciekawiej, ale przecież nie za bardzo…

VII. Małgorzata Skubacz „… I wtedy wszystko się zmieniło…”- praca z parą po narodzinach pierwszego dziecka. – 08.04.2019 (pon), godz. 8.00-16.30.

Celem warsztatu jest przedstawienie terapii par, których problemy są związane z narodzinami pierwszego dziecka. Uczestnicy poznają strategie i sposoby pracy w poszczególnych etapach procesu terapeutycznego – od momentu zgłoszenia, do zakończenia terapii. Przedstawiona zostanie diagnoza w ujęciu ericksonowskim m.in.: zjawiska transowe w parze, zjawiska transowe w systemie, miejsce w cyklu życia rodziny, charakter związku, wzorce komunikacyjne, struktura rodziny. Uczestnicy warsztatu będą mieli również możliwość zapoznania się z zastosowanymi i w konkretnych procesach terapeutycznych interwencjami: trans ericksonowski, rytuały, opowieści.

 

Więcej informacji o nauczycielach: http://www.p-i-e.pl/szkolenia/dla-terapeutow/wykladowcy/wykladowcy-polscy/

Koszt: 2700zł  (w tym 2350 zł opłata za szkolenie do P. I. E. i 350 zł koszt organizacji szkolenia w Gdańsku).

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i rezerwacja miejsc: Joanna Grużewska tel. 519 67 65 63

Zapraszamy!

 

PIERWSZA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

warsztat dla studentów i absolwentów studiów psychologicznych

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „Busola” w Gdańsku zaprasza na czterogodzinny kameralny warsztat dedykowany przyszłym i świeżo upieczonym psychologom.

Celem spotkania jest utrwalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia pierwszej konsultacji psychologicznej z klientem indywidualnym. Zapraszamy osoby przygotowujące się do pracy w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach pomocowych, gabinetach prywatnych lub szpitalach.

Osoba prowadząca: Joanna Grużewska – psycholog z 15-letnim doświadczeniem w pracy m.in. w ośrodku interwencji kryzysowej, gabinecie prywatnym, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku pomocy społecznej, oddziale szpitalnym i organizacjach pozarządowych o profilu pomocowym. Psychoterapeutka (psychoterapia indywidualna, par i rodzinna). Posiada przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy szkoleniowej z grupami.

Czas trwania: 4 godziny

Program warsztatu:

Pierwszy kontakt z klientem. Wywiad psychologiczny. Wstępne określenie problemu, z którym zgłasza się klient. Wybór odpowiedniej formy pomocy/oddziaływania. Reagowanie w sytuacji kryzysu psychicznego.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu warsztatu wraz z zakresem tematycznym oraz materiały obejmujące podstawy teoretyczne i wskazówki do pracy.

Koszt: 150zł/os.

Ilość uczestników: 6

Informacje i zapisy: tel. 519 67 65 63