OFERTA

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE  – 150 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – 150 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (jeden terapeuta) – 200 zł

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (dwóch terapeutów – mężczyzna i kobieta) – 300 zł

KONSULTACJE DLA RODZICÓW / PORADY WYCHOWAWCZE (mgr Magdalena Pniewska) –  150 zł

KONSULTACJE/PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA ONLINE – 150 zł

SZKOLENIA I WARSZTATY – ustalane indywidualnie

Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50min.

Sesja terapii pary/rodzinna trwa 50-80min.

 

Spotkania prosimy odwoływać najpóźniej 24h przed umówioną godziną. Sesje odwołane po tym terminie lub nieodwołane wcale podlegają opłacie.

Opłaty regulowane przelewem prosimy uiszczać najpóźniej w dniu wykonania usługi.

Dziękujemy.