OFERTA

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE  – 100-120 zł

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – 100-120 zł

 

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (jeden terapeuta) – 170 zł

 

TERAPIA RODZIN/TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW (dwóch terapeutów – mężczyzna i kobieta) – 200 zł

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW / PORADY WYCHOWAWCZE (mgr Magdalena Pniewska) –  100 zł

 

SZKOLENIA I WARSZTATY – ustalane indywidualnie

 

 

Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50min.

Sesja terapii pary/rodzinna trwa 80min.