PROSTO W OCZY – PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH.

Szkolenie dla psychoterapeutów.

Osoba prowadząca:
ALEKSANDRA NOWAK – dr n. hum., psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 1997 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Termin: 26 – 27 czerwiec 2021 (sobota, niedziela)

Program szkolenia:
1. Diagnoza kliniczna.
2. Fenomen lęku i proces jego transformacji.
3. Funkcja lęku w aspekcie indywidualnym i aspekcie systemowym.
4. Procedury transowe w pracy z lękiem.
5. Indywidualne podejście terapeutyczne w pracy z lękiem.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA w Gdańsku lub on-line, jeśli nie pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Koszt: 480 zł/os.

Informacje i zapisy:
Joanna Grużewska, tel. 519 67 65 63