O MIŁOŚCI DO JEDZENIA SŁÓW KILKA – TERAPIA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA.


Szkolenie dla psychoterapeutów.

Celem warsztatu jest przedstawienie różnych form terapii w leczeniu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość, kompulsywne objadanie, ortoreksja).

Osoba prowadząca: JOLANTA BEREZOWSKA – psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową. Odbyła specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii m.in. dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu psychoterapii ericksonowskiej w ZIST, Niemcy. Nauczyciel psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Termin: 13 – 14 marzec 2021 (sobota, niedziela)

Program szkolenia:

1. Obraz kliniczny: stan somatyczny, psychiczny, osobowość, charakterystyka rodzin.
2. Praca z objawem: zmiana wzorców, przewartościowanie, poszukiwanie zasobów, poszukiwanie wyjątków, zachowania podtrzymujące objawy, cena rezygnacji, personifikacja objawu, dialog części.
3. Zmiana błędów poznawczych, dysfunkcjonalnych przekonań, automatycznych myśli; zadania domowe.
4. Praca z częściami odpowiadającymi za objawy zaburzeń odżywiania.
5. Systemowe spojrzenie – rola objawu w rodzinie. Wybrane strategie, diagnoza, konstrukcja interwencji terapeutycznej.
6. Opis przypadków, dyskusja.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, na platformie ZOOM.

Koszt: 480 zł/os.

Informacje i zapisy: Joanna Grużewska, tel. 519 67 65 63