Informacje dla Klientów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

  1. Klienci przybywające na konsultacje i psychoterapię proszeni są o przybycie do ośrodka punktualnie o czasie umówionej sesji. Poczekalnia jest aktualnie nieczynna.
  2. Osoby z objawami przeziębienia, choroby zakaźnej lub z gorączką, a także te mające kontakt z innymi osobami podejrzanymi o narażenie na COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni oraz te podlegające obowiązkowi kwarantanny prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie dalszego terminu wizyty w ośrodku lub odwołanie uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Przy wejściu do ośrodka znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do ośrodka.
  4. Pracownicy ośrodka regularnie dokonują prac porządkowych, w tym czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
  5. Gabinety są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy pomiędzy sesjami. W trakcie szkoleń natomiast wietrzone są podczas każdej przerwy w zajęciach.
  6. Osoby przebywające w ośrodku są zobowiązane zachowywać dystans wynoszący minimum 1,5-2 metry od siebie.
  7. Terapeuci przyjmują Klientów w odstępach kwadransa, aby zminimalizować ruch w części wspólnej Ośrodka.
  8. Prosimy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi obowiązku zakrywania ust i nosa (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego).