Blog

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych.

Psychoterapia jest metodą leczenia trudności natury psychicznej. Celem jest osiągnięcie zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu klienta, jak najpełniejsze poznanie siebie, swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń, a także schematów w myśleniu i postępowaniu. Wiedza ta pomaga w rozpoznaniu przyczyn problemów i służy znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Praca odbywa się także w oparciu o zasoby klienta, rozwijanie jego pozytywnych stron, odkrywanie potencjału i kompetencji. Psychoterapia prowadzona jest zwykle w odstępach tygodniowych.

Continue Reading

Terapia rodzin i par.

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla rodzin oraz par. Wskazaniem do wybrania tej formy pomocy mogą być kłopoty w związku dwojga ludzi ale także zaburzenia prezentowane przez dziecko (np. objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne) a także trwające dłuższy okres czasu kłopoty wychowawcze. Udzielamy pomocy także w sytuacjach kryzysowych (śmierć w rodzinie, rozwód, niepłodność).

Continue Reading

Pomoc w kryzysie.

Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często wymaga specjalistycznej pomocy i wsparcia. Może się tak zdarzyć w przypadku przedłużającej się żałoby, trudnego rozwodu, długotrwałego bezrobocia, stresu związanego z trudnym doświadczeniem, jak wypadek, napaść czy zdiagnozowanie choroby. Interwencja kryzysowa jest działaniem skoncentrowanym na problemie i obejmuje od jednego do kilkunastu spotkań nakierowanych na przywrócenie równowagi psychicznej.

Continue Reading

Konsultacje psychologiczne.

Jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb. Ich celem jest określenie problemu i poszukanie najlepszego dla klienta sposobu jego rozwiązania. Gdy ta forma pomocy okaże się niewystarczająca, przy braku przeciwwskazań możliwe jest podjęcie psychoterapii. Zapraszamy także na konsultacje w sytuacji kłopotów wychowawczych i trudności w pełnieniu roli rodzicielskiej – konsultacje prowadzi mgr Magdalena Pniewska.

Continue Reading