Pomoc w kryzysie.

Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często wymaga specjalistycznej pomocy i wsparcia. Może się tak zdarzyć w przypadku przedłużającej się żałoby, trudnego rozwodu, długotrwałego bezrobocia, stresu związanego z trudnym doświadczeniem, jak wypadek, napaść czy zdiagnozowanie choroby.
Interwencja kryzysowa jest działaniem skoncentrowanym na problemie i obejmuje od jednego do kilkunastu spotkań nakierowanych na przywrócenie równowagi psychicznej.